Kinderopvang Pernis 'Bij de Hand'

bijdehand@online.nl

010 - 4721811

Wat wij belangrijk vinden

Bij ons staat het kind centraal, wij vinden het belangrijk dat kinderen zich welkom voelen in de vorm van opvang waar ze naar toe gaan. Kinderen die worden omringd door een enthousiast, professioneel, divers team met wie ze een vertrouwde relatie kunnen aangaan om veiligheid te creëren zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Kinderen die van dit team leren samen te spelen en samen te leren, met elkaar en van elkaar, ieder in een eigen tempo. Wij zorgen ervoor dat we de behoeften van het kind kennen en hierop inspelen. Elk kind heeft zijn of haar eigen talent, wij stimuleren en ondersteunen het kind hierin zich verder te ontwikkelen. Wij zorgen ervoor dat het kind altijd op ons kan terugvallen. Daarnaast bieden we structuur, duidelijkheid en zijn wij consequent, zodat het kind weet waar het aan toe is.


 

Wat ouders zeggen over ons

Ons Personeel

Esther van Dijk afbeelding

Esther van Dijk

Leidinggevende

Simone Ketting afbeelding

Simone Ketting

Praktijkopleider

Buitenschoolse-opvang afbeelding

Buitenschoolse-opvang

pedagogisch medewerkers

Babygroep 0-2 jaar afbeelding

Babygroep 0-2 jaar

Pedagogisch medewerkers

Peutergroep 2-4 jaar afbeelding

Peutergroep 2-4 jaar

Pedagogisch medewerkers

Peuteropvang  afbeelding

Peuteropvang

Pedagogisch medewerkers

Invalmedewerkers afbeelding

Invalmedewerkers

Pedagogisch medewerkers

Ouderbeleid en oudercommissie

Wij vinden het belangrijk dat ouders met ons mee kunnen denken.

Ouderbeleid Kinderopvang Pernis
Wij gaan ervan uit dat de ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en zorg van hun kind(eren). Op momenten dat een kind in het kinderdagcentrum aanwezig is, nemen wij die verantwoordelijkheid tijdelijk van de ouders over. Hierbij willen wij onze zorg zoveel mogelijk laten aansluiten op de werkwijze en opvattingen van de ouders thuis. Deze moeten echter wel vallen binnen de grenzen van het pedagogisch beleid en de mogelijkheden van het kinderdagcentrum. Een goede communicatie tussen pedagogisch medewerkers en ouders vinden wij van essentieel belang voor de optimale verzorging en opvoeding van de kinderen.

Klik hier voor meer informatie over het ouderbeleid.


Oudercommissie Kinderopvang Pernis
Kinderopvang Pernis is een kleinschalige instelling, waardoor een grote betrokkenheid en samenwerking met de ouders goed mogelijk is. Om de samenwerking met de ouders zo optimaal mogelijk te laten verlopen hebben wij een oudercommissie. Zij vertegenwoordigen de belangen van alle ouders die betrokken zijn bij de kinderopvang. De oudercommissie werkt aan de hand van het reglement oudercommissie en een Huishoudelijk Reglement. In het 'reglement oudercommissie' staan de doelstellingen van de oudercommissie, de adviserende rol van de oudercommissie en haar taken, evenals de zaken waarover de directie de oudercommissie dient in te lichten.

Klik hier voor meer informatie over de oudercommissie.
Klachten en suggesties

Wij willen graag weten hoe u over Kinderopvang BijdeHand denkt en waarderen het dan ook als u ons laat weten waarover u niet tevreden bent of wat beter zou kunnen. Dit geeft ons de mogelijkheid om de kwaliteit van onze opvang te verbeteren en te werken aan een oplossing voor uw eventuele klacht. Uw kind en u als ouder staan bij ons centraal! Denkt u dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren, heeft u ideeën of wilt u een klacht kenbaar maken?

formulier wens/klacht

In eerste instantie wordt de interne klachtenprocedure in gang gezet en proberen wij het probleem intern op te lossen. Mocht dit niet lukken dan kunt u als ouder zich richten tot de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl Dit is een externe klachtencommissie die de klacht dan in behandeling zal nemen.

Wij nodigen u van harte uit uw gedachten met ons te delen. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 010-4721811 of per email bijdehand@online.nl

Wilt u meer informatie over onze interne klachtenprocedure? Klik hier


Bij ons werken?

VACATURE PEDAGOGISCH MEDEWERKER INVALPOOL

Kindercentrum Bij de Hand zoekt een pedagogisch medewerker voor de vaste invalpool.
Het aantal uren per week kan sterk wisselen.

Ben jij een enthousiaste, gedreven, verantwoordelijke pedagogisch medewerker en ben je flexibel inzetbaar, met de juiste diploma's dan willen wij graag een gesprek met jou.

Reactie kan per email of telefonisch:

bijdehand@online.nl
010-4721811
T.a.v. Esther van Dijk

Stageplaats:
Ben je bezig met een opleiding gericht op de kinderopvang en zoek je een stageplek?
Dan ben je bij ons van harte welkom! Wij hebben nog een aantal plaatsen over.
Voor vragen over een stageplek of aanmelding neem contact op met Simone Ketting via telefoonnummer 010-4721811 of stuur een email naar bijdehand@online.nl

Kwaliteit

Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten hun kind er met een gerust hart achter kunnen laten.

De GGD controleert of onze kinderopvang voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Zij inspecteren verschillende kwaliteitsdomeinen, zoals de veiligheid, accommodatie en het pedagogisch beleid. Dit wordt gedaan in opdracht van de gemeente. Gemeenten moeten handhavend optreden, als kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen niet voldoen aan deze eisen. Bijvoorbeeld met een waarschuwing of een boete.

De kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen staan in de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

De inspectierapporten van Kinderopvang Bijdehand kunt u via onderstaande link in zien.

Inspectierapporten GGD

To Top ↑